Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-14°

-

16

Februari

46%

-12°

-

11

Mars

50%

-4°

-

11

April

53%

-

10

Maj

54%

16°

-

11

Juni

57%

22°

-

13

Juli

58%

24°

-

13

Augusti

50%

20°

-

14

September

44%

15°

-

13

Oktober

30%

-

15

November

27%

-5°

-

17

December

24%

-11°

-

15