Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-13°

-

14

Februari

45%

-11°

-

10

Mars

51%

-2°

-

9

April

53%

-

10

Maj

53%

17°

-

11

Juni

57%

22°

-

13

Juli

56%

25°

-

14

Augusti

50%

21°

-

14

September

43%

15°

-

13

Oktober

31%

-

14

November

27%

-4°

-

14

December

23%

-10°

-

13