Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-13°

-

15

Februari

46%

-12°

-

10

Mars

51%

-3°

-

10

April

54%

-

9

Maj

55%

17°

-

11

Juni

58%

23°

-

13

Juli

58%

25°

-

13

Augusti

52%

21°

-

13

September

46%

16°

-

12

Oktober

32%

-

14

November

28%

-4°

-

15

December

26%

-10°

-

14