Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-14°

-

16

Februari

46%

-12°

-

11

Mars

50%

-3°

-

11

April

54%

-

10

Maj

54%

17°

-

11

Juni

58%

23°

-

13

Juli

59%

25°

-

13

Augusti

51%

21°

-

14

September

45%

15°

-

12

Oktober

31%

-

15

November

27%

-4°

-

16

December

25%

-10°

-

15