Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-7°

-

20

Februari

27%

-5°

-

15

Mars

35%

-

15

April

41%

10°

-

14

Maj

52%

18°

-

13

Juni

53%

22°

-

15

Juli

52%

23°

-

16

Augusti

49%

21°

-

15

September

37%

15°

-

15

Oktober

24%

-

17

November

13%

-

18

December

10%

-4°

-

22