Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

17%

-7°

-

20

Februari

27%

-5°

-

15

Mars

34%

-

16

April

41%

-

14

Maj

51%

18°

-

13

Juni

52%

21°

-

15

Juli

51%

22°

-

16

Augusti

49%

21°

-

15

September

38%

15°

-

15

Oktober

25%

-

17

November

13%

-

19

December

11%

-4°

-

23