Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-8°

-

20

Februari

27%

-5°

-

16

Mars

34%

-

16

April

41%

-

14

Maj

51%

18°

-

13

Juni

52%

21°

-

14

Juli

51%

22°

-

16

Augusti

48%

21°

-

15

September

36%

15°

-

16

Oktober

23%

-

18

November

13%

-

19

December

10%

-4°

-

23