Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-7°

-

18

Februari

31%

-6°

-

15

Mars

35%

-

14

April

42%

11°

-

13

Maj

52%

19°

-

12

Juni

55%

22°

-

14

Juli

53%

24°

-

15

Augusti

53%

23°

-

13

September

44%

16°

-

13

Oktober

31%

-

14

November

17%

-

18

December

14%

-4°

-

21