Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-7°

-

18

Februari

32%

-6°

-

14

Mars

36%

-

14

April

42%

11°

-

13

Maj

52%

20°

-

12

Juni

55%

23°

-

13

Juli

54%

24°

-

15

Augusti

53%

23°

-

12

September

45%

17°

-

12

Oktober

32%

-

14

November

17%

-

17

December

15%

-4°

-

20