Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-16°

-

18

Februari

43%

-14°

-

13

Mars

48%

-4°

-

13

April

51%

-

13

Maj

49%

13°

-

14

Juni

54%

21°

-

14

Juli

58%

24°

-

13

Augusti

49%

20°

-

16

September

38%

14°

-

15

Oktober

25%

-

18

November

24%

-7°

-

20

December

19%

-13°

-

19