Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-13°

-

18

Februari

41%

-11°

-

13

Mars

48%

-2°

-

13

April

52%

-

12

Maj

51%

16°

-

14

Juni

59%

23°

-

13

Juli

60%

25°

-

13

Augusti

54%

22°

-

15

September

44%

15°

-

13

Oktober

28%

-

18

November

23%

-5°

-

20

December

21%

-11°

-

19