Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-7°

-

18

Februari

33%

-6°

-

14

Mars

36%

-

14

April

45%

12°

-

11

Maj

54%

21°

-

11

Juni

57%

24°

-

13

Juli

58%

25°

-

14

Augusti

57%

24°

-

11

September

48%

18°

-

11

Oktober

33%

-

14

November

18%

-

17

December

16%

-4°

-

20