Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-12°

-

16

Februari

38%

-9°

-

12

Mars

45%

-

11

April

47%

-

12

Maj

50%

15°

-

13

Juni

52%

21°

-

15

Juli

52%

23°

-

15

Augusti

46%

20°

-

16

September

36%

13°

-

15

Oktober

26%

-

17

November

23%

-4°

-

16

December

16%

-10°

-

16