Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-12°

-

17

Februari

36%

-9°

-

14

Mars

45%

-

12

April

48%

-

13

Maj

52%

16°

-

13

Juni

54%

21°

-

15

Juli

53%

23°

-

16

Augusti

47%

20°

-

16

September

38%

14°

-

15

Oktober

24%

-

18

November

21%

-3°

-

18

December

17%

-9°

-

17