Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-12°

-

20

Februari

36%

-10°

-

15

Mars

44%

-1°

-

14

April

46%

-

14

Maj

50%

15°

-

14

Juni

52%

20°

-

15

Juli

52%

23°

-

16

Augusti

46%

19°

-

17

September

35%

12°

-

17

Oktober

23%

-

20

November

21%

-4°

-

20

December

14%

-10°

-

20