Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-12°

-

15

Februari

45%

-10°

-

11

Mars

51%

-1°

-

9

April

53%

-

10

Maj

54%

17°

-

11

Juni

57%

22°

-

14

Juli

56%

24°

-

14

Augusti

51%

21°

-

14

September

43%

15°

-

13

Oktober

31%

-

14

November

28%

-3°

-

14

December

23%

-9°

-

13