Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-14°

-

17

Februari

37%

-11°

-

13

Mars

44%

-1°

-

12

April

45%

-

13

Maj

48%

14°

-

13

Juni

51%

20°

-

15

Juli

52%

23°

-

15

Augusti

44%

19°

-

17

September

34%

12°

-

16

Oktober

25%

-

17

November

23%

-5°

-

16

December

14%

-11°

-

16