Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-11°

-

15

Februari

39%

-8°

-

11

Mars

47%

-

10

April

50%

-

11

Maj

52%

17°

-

12

Juni

54%

22°

-

14

Juli

54%

24°

-

15

Augusti

48%

21°

-

15

September

39%

14°

-

14

Oktober

27%

-

16

November

24%

-3°

-

15

December

19%

-9°

-

14