Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-12°

-

16

Februari

37%

-9°

-

13

Mars

46%

-

11

April

48%

-

12

Maj

51%

16°

-

13

Juni

53%

22°

-

15

Juli

53%

24°

-

15

Augusti

47%

20°

-

16

September

38%

14°

-

15

Oktober

25%

-

17

November

22%

-3°

-

16

December

17%

-9°

-

16