Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-12°

-

18

Februari

37%

-9°

-

14

Mars

45%

-1°

-

13

April

50%

-

12

Maj

53%

17°

-

13

Juni

54%

22°

-

15

Juli

54%

24°

-

15

Augusti

49%

21°

-

15

September

39%

15°

-

15

Oktober

24%

-

19

November

21%

-3°

-

18

December

18%

-9°

-

18