Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

13

Februari

32%

-

12

Mars

32%

-

13

April

41%

15°

-

13

Maj

46%

20°

-

14

Juni

53%

24°

-

14

Juli

55%

27°

-

11

Augusti

59%

26°

-

10

September

52%

21°

-

10

Oktober

44%

14°

-

11

November

32%

-

12

December

29%

-

13