Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

13

Februari

30%

-

12

Mars

32%

-

13

April

41%

16°

-

12

Maj

47%

22°

-

13

Juni

54%

26°

-

13

Juli

55%

28°

-

11

Augusti

58%

27°

-

10

September

52%

22°

-

10

Oktober

44%

15°

-

11

November

30%

-

12

December

26%

-

13