Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

12

Februari

27%

-

11

Mars

31%

-

11

April

42%

17°

-

10

Maj

49%

23°

-

12

Juni

55%

27°

-

12

Juli

56%

30°

-

10

Augusti

58%

29°

-

9

September

53%

24°

-

9

Oktober

43%

16°

-

10

November

26%

-

11

December

20%

-

13