Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

13

Februari

32%

-

12

Mars

34%

-

13

April

43%

16°

-

12

Maj

50%

21°

-

13

Juni

56%

25°

-

13

Juli

58%

28°

-

11

Augusti

61%

27°

-

10

September

55%

22°

-

9

Oktober

46%

15°

-

10

November

31%

-

12

December

26%

-

14