Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

13

Februari

33%

-

12

Mars

34%

-

13

April

42%

16°

-

12

Maj

48%

21°

-

14

Juni

54%

25°

-

14

Juli

56%

27°

-

11

Augusti

60%

27°

-

10

September

54%

22°

-

10

Oktober

45%

15°

-

11

November

32%

-

12

December

28%

-

13