Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-6°

-

19

Februari

28%

-4°

-

15

Mars

35%

-

15

April

43%

10°

-

13

Maj

52%

18°

-

13

Juni

52%

21°

-

14

Juli

51%

22°

-

15

Augusti

50%

21°

-

13

September

40%

16°

-

15

Oktober

28%

-

16

November

15%

-

18

December

11%

-3°

-

22