Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-7°

-

19

Februari

28%

-5°

-

15

Mars

34%

-

16

April

42%

-

14

Maj

50%

18°

-

13

Juni

52%

21°

-

14

Juli

50%

22°

-

16

Augusti

50%

21°

-

14

September

40%

15°

-

15

Oktober

28%

-

16

November

14%

-

19

December

11%

-3°

-

23