Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-8°

-

16

Februari

32%

-7°

-

12

Mars

38%

-1°

-

11

April

50%

12°

-

9

Maj

56%

22°

-

9

Juni

58%

26°

-

10

Juli

60%

28°

-

10

Augusti

56%

26°

-

9

September

42%

20°

-

9

Oktober

33%

10°

-

11

November

21%

-

14

December

20%

-4°

-

17