Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-7°

-

17

Februari

33%

-6°

-

13

Mars

37%

-

12

April

48%

12°

-

10

Maj

57%

21°

-

10

Juni

59%

25°

-

11

Juli

61%

26°

-

12

Augusti

60%

25°

-

9

September

51%

19°

-

10

Oktober

37%

10°

-

12

November

19%

-

16

December

17%

-4°

-

19