Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-7°

-

14

Februari

33%

-6°

-

11

Mars

37%

-

10

April

49%

14°

-

8

Maj

54%

23°

-

8

Juni

57%

27°

-

9

Juli

59%

29°

-

8

Augusti

55%

28°

-

7

September

44%

21°

-

8

Oktober

35%

11°

-

9

November

23%

-

12

December

20%

-4°

-

15