Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-7°

-

15

Februari

33%

-7°

-

12

Mars

37%

-

11

April

49%

14°

-

8

Maj

55%

22°

-

8

Juni

58%

26°

-

10

Juli

59%

29°

-

9

Augusti

55%

27°

-

8

September

43%

21°

-

8

Oktober

34%

10°

-

10

November

22%

-

13

December

20%

-4°

-

16