Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-7°

-

15

Februari

32%

-6°

-

12

Mars

38%

-

11

April

51%

13°

-

9

Maj

57%

22°

-

9

Juni

61%

26°

-

10

Juli

63%

28°

-

10

Augusti

61%

26°

-

8

September

47%

20°

-

9

Oktober

37%

10°

-

10

November

22%

-

13

December

20%

-4°

-

17