Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-8°

-

15

Februari

35%

-7°

-

12

Mars

38%

-1°

-

11

April

49%

13°

-

8

Maj

57%

22°

-

8

Juni

57%

26°

-

10

Juli

59%

28°

-

9

Augusti

56%

27°

-

8

September

45%

20°

-

9

Oktober

34%

10°

-

11

November

21%

-

14

December

20%

-5°

-

16