Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-9°

-

17

Februari

37%

-8°

-

13

Mars

41%

-1°

-

12

April

51%

12°

-

9

Maj

61%

22°

-

9

Juni

59%

25°

-

11

Juli

61%

27°

-

11

Augusti

59%

26°

-

9

September

50%

19°

-

10

Oktober

35%

-

13

November

20%

-

15

December

21%

-5°

-

17