Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-9°

-

17

Februari

35%

-7°

-

13

Mars

40%

-1°

-

12

April

50%

12°

-

10

Maj

58%

21°

-

9

Juni

58%

25°

-

12

Juli

59%

27°

-

11

Augusti

57%

25°

-

10

September

45%

18°

-

11

Oktober

32%

-

13

November

19%

-

15

December

19%

-5°

-

18