Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-9°

-

17

Februari

39%

-8°

-

13

Mars

42%

-1°

-

12

April

52%

12°

-

9

Maj

63%

22°

-

9

Juni

60%

25°

-

12

Juli

62%

27°

-

11

Augusti

61%

25°

-

9

September

52%

19°

-

10

Oktober

35%

-

14

November

20%

-

15

December

22%

-6°

-

18