Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-9°

-

17

Februari

37%

-8°

-

13

Mars

41%

-1°

-

12

April

51%

12°

-

10

Maj

61%

21°

-

9

Juni

59%

25°

-

12

Juli

61%

27°

-

11

Augusti

60%

25°

-

9

September

50%

19°

-

10

Oktober

34%

-

14

November

20%

-

15

December

21%

-6°

-

18