Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-11°

-

18

Februari

37%

-9°

-

14

Mars

42%

-2°

-

13

April

51%

10°

-

11

Maj

60%

20°

-

10

Juni

59%

23°

-

13

Juli

60%

25°

-

13

Augusti

58%

23°

-

11

September

47%

17°

-

12

Oktober

30%

-

16

November

18%

-2°

-

17

December

19%

-7°

-

19