Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-10°

16

Februari

49%

-9°

14

Mars

48%

-3°

14

April

45%

14

Maj

41%

10°

15

Juni

39%

14°

15

Juli

33%

18°

14°

16

Augusti

35%

19°

17°

16

September

48%

16°

16°

15

Oktober

47%

10°

11°

16

November

40%

16

December

36%

-6°

18