Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-10°

-

17

Februari

50%

-9°

-

14

Mars

48%

-3°

-

14

April

45%

-

14

Maj

41%

10°

-

15

Juni

38%

14°

-

14

Juli

33%

18°

-

15

Augusti

34%

19°

-

16

September

48%

16°

-

15

Oktober

47%

-

16

November

40%

-

17

December

36%

-6°

-

19