Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-11°

-

15

Februari

51%

-9°

-

13

Mars

49%

-3°

-

13

April

45%

-

13

Maj

41%

10°

-

14

Juni

39%

14°

-

14

Juli

33%

18°

-

15

Augusti

34%

19°

-

15

September

48%

16°

-

15

Oktober

47%

-

15

November

41%

-

16

December

38%

-6°

-

17