Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-8°

21

Februari

44%

-7°

19

Mars

46%

-2°

18

April

44%

15

Maj

41%

10°

16

Juni

38%

14°

10°

16

Juli

33%

18°

14°

16

Augusti

35%

20°

18°

16

September

48%

17°

16°

16

Oktober

45%

11°

12°

17

November

35%

19

December

30%

-4°

22