Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-12°

8

Februari

54%

-9°

8

Mars

52%

-3°

11

April

45%

12

Maj

40%

13

Juni

39%

13°

14

Juli

33%

17°

12°

15

Augusti

37%

19°

15°

15

September

47%

16°

14°

14

Oktober

48%

13

November

46%

-1°

10

December

43%

-9°

9