Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-13°

-

10

Februari

54%

-10°

-

9

Mars

52%

-4°

-

12

April

45%

-

12

Maj

41%

-

13

Juni

40%

13°

-

14

Juli

34%

16°

-

15

Augusti

37%

18°

-

15

September

47%

15°

-

14

Oktober

48%

-

13

November

45%

-2°

-

10

December

42%

-10°

-

11