Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-13°

9

Februari

54%

-10°

9

Mars

52%

-4°

12

April

45%

12

Maj

41%

13

Juni

40%

13°

14

Juli

34%

16°

12°

15

Augusti

36%

18°

15°

15

September

47%

15°

14°

14

Oktober

48%

13

November

45%

-1°

10

December

43%

-10°

10