Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-8°

-

18

Februari

32%

-6°

-

14

Mars

37%

-

13

April

46%

11°

-

11

Maj

55%

20°

-

11

Juni

56%

23°

-

13

Juli

56%

25°

-

14

Augusti

55%

23°

-

12

September

44%

17°

-

12

Oktober

30%

-

14

November

17%

-

17

December

14%

-4°

-

20