Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-3°

-

16

Februari

30%

-2°

-

13

Mars

35%

-

12

April

46%

15°

-

10

Maj

58%

22°

-

10

Juni

61%

26°

-

11

Juli

64%

28°

-

10

Augusti

65%

27°

-

8

September

60%

21°

-

8

Oktober

44%

13°

-

9

November

20%

-

14

December

15%

-

18