Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-3°

-

14

Februari

31%

-2°

-

11

Mars

36%

-

10

April

49%

15°

-

8

Maj

60%

23°

-

9

Juni

63%

28°

-

10

Juli

68%

30°

-

8

Augusti

67%

29°

-

7

September

62%

22°

-

8

Oktober

48%

14°

-

8

November

24%

-

12

December

16%

-

17