Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-5°

-

16

Februari

32%

-4°

-

12

Mars

36%

-

12

April

47%

14°

-

10

Maj

58%

22°

-

10

Juni

61%

26°

-

11

Juli

63%

28°

-

11

Augusti

63%

26°

-

8

September

56%

20°

-

9

Oktober

41%

12°

-

10

November

20%

-

14

December

16%

-2°

-

18