Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-4°

-

16

Februari

31%

-4°

-

12

Mars

36%

-

11

April

47%

14°

-

10

Maj

59%

22°

-

10

Juni

62%

26°

-

11

Juli

65%

28°

-

10

Augusti

64%

27°

-

8

September

58%

21°

-

8

Oktober

43%

12°

-

10

November

20%

-

13

December

16%

-1°

-

18